Urbano Visio

Smart data management for AutoCAD Civil 3D pipe networksUrbano Visio is a pipe network data management add-in for AutoCAD Civil 3D, with smart features for pipe and structure selection, editing and analysis. It supports a modern BIM workflow, improves productivity and decreases design time.

Civil engineers and experts contributed their ideas and experiance to help create a software that offers solutions to real-life problems. Urbano Visio is the right tool to help you find and inspect important design data, use smart data selections and filters, apply editing changes with precision and quickly create data tables and reports.

 Data grid

Display all pipe and structure data including custom data from a part list, expressions and AutoCAD Map 3D object data. Create custom data groups and store them in configurations for use in new projects.
 

Selections

Select pipes and structures directly from the drawing and view their data in the data grid. Smart selections include element sequence, network branch and profile.
 

Filters

Create simple and complex data queries to serve as ready-to-use filters for the data grid. Apply filters to display only pipes/structures that match the selected query conditions.
 

Reports
To create a simple report just copy any part of the data grid and paste it directlyto another Windows program e.g. Microsoft Excel. Reports can contain standard and custom data for  pipes and structures, expressions and object data.


Inspection
Select any cell in the data grid and the appropriate pipe or structure will be highlighted in both plan and profile views. Then zoom-in to plan or profile for an up-close inspection.
 

Editing

Select one cell, several cells or a whole column and set the new value. Use smart selections and editing to quickly input missing data and correct mistakes.
 

Tables

Select any part of the data grid and create a standard AutoCAD table with AutoCAD Civil 3D data for pipes and structures. After you make design changes, the table will refresh automatically.
 

Learn quickly
Every program function is  documented in the online help and supported with video guides.


Lees meer...

AutoTopo

AutoTopo

tctopoAutoTopo is vandaag de enige applicatie die een echt geïntegreerde oplossing biedt voor de verwerking van topografische gegevens. Dit heeft voor u als voordeel dat uw produktiviteit bij de verwerking van de gegevens tot het uitgewerkte ontwerp een stuk hoger ligt. Het tijdperk van eindeloze conversies van en naar een CAD omgeving is voorbij. Voor alle duidelijkheid, AutoTopo heeft niet de bedoeling om een zoveelste meetcodering op te leggen maar biedt u een omgeving waarin u zelf de softwareapplicatie kan inrichten. Een unicum…

Integratie met Autodesk Civil 3D
Alles wordt uitgevoerd binnen één omgeving, met name AutoCAD® Civil 3D, de marktleider voor infrastructuur ontwerp. Door gebruik van database- en objecttechnologie binnen Civil 3D heeft i-Theses een volledig geïntegreerde oplossing ontwikkeld om uw ingemeten geografische gegevens te verwerken. Deze verwerking blijft niet beperkt tot het inlezen van punten maar heeft de nodige mogelijkheden voor vereffenen en verwerken van puntfiles, meetkundige constructies, breeklijnen, enz. Om meetgegevens in te lezen worden alle gangbare formaten ondersteund, Leica, Topcon, Sokkia en Trimble vormen geen enkel probleem. Alle meetgegevens worden verwerkt ini TcTopo en omgezet naar een voor de ontwerper leesbaar formaat.

Belangrijkse nieuwe features in de AutoTopo 2011

Naast het volledig 3D resultaat, kan er ook geopteerd worden voor een 2D AutoCAD resultaat. AutoTopo bezit een grote waaier aan functies om snel en veilig wegmarkering op te meten. Kan eenvoudig lokale meetingen transferen naar een andere positie en/of oriëntatie. Zelf indien gekozen worden van een alfa numerieke code mee te geven aan een meetpunt, bezit de AutoTopo hiervoor handige tools.

Ook Grb en of Waltopo metingen kunnen verwerkt worden met de AutoTopo. Zo kan men naast uw eigen codering ook een omzet tabel aanspreken dat uw resultaat digitaal omzet naar de correct GRB/WalTopo legende.

De opmars van de totaal stations en scanning toestellen in de landmeetkunde zijn geen probleem voor de AutoTopo, uitgebreide functies voor gps gegevens en scannings (LiDar) data te verwerken zijn aanwezig.

Database
Alle topografische gegevens worden in een database bewaard. De gegevens blijven doorheen het hele project beschikbaar en gekoppeld aan het ontwerp. U kan de meting gegevens wijzigen zowel vanuit de tekening als vanuit de database. Voordeel voor u als gebruiker is dat er geen enkele conversie dient uitgevoerd te worden: alle gegevens zoals punten en breeklijnen blijven tijdens het volledige ontwerptraject beschikbaar en wijzigbaar. Dit geldt ook wanneer additionele metingen ingelezen worden. Het originele veldboek blijft op elk moment beschikbaar en wordt nooit overschreven. De origineel ingemeten gegevens blijven op die manier steeds beschikbaar.

Move3tctopo2
Wat vereffening betreft wordt Move3 ingezet, een Belgische en wereldwijd aanvaarde standaard voor kwadratische vereffening en verwerking van geodetische gegevens. TcTopo heeft deze kernel één op één geïntegreerd. Van de vereffende gegevens kunnen de gewenste rapporten worden gegenereerd. Deze rapporten zijn beschikbaar in XML en TXT. Andere functionaliteiten zijn de voorstelling van zogenaamde ‘foutellipsen’. Door gebruik te maken van verschillende parameters wordt automatisch een grafische voorstelling gegenereerd. Tevens kan u met een druk op de knop de positie het opstelpunt bepalen en andersom kan u visualiseren welke punten werden opgemeten vanuit een bepaald opstelpunt. Met één druk op de knop kan u de positie van het opstelpunt bepalen en andersom kan u visualiseren welke punten werden opgemeten vanuit een bepaald opstelpunt.

Objecttechnologietctopo3
TcTopo maakt gebruik van de objecttechnologie en beschikbare objecten van Civil 3D. Er worden geen nieuwe eigen objecten aangemaakt. Dit heeft zo zijn voordelen voor het aantal benodigde licenties. Niet iedere versie van Civil 3D dient voorzien te worden van een licentie TcTopo. Eénmaal de gegevens verwerkt, kan elke Civil 3D gebruiker het terreinmodel, met behoud van alle intelligentie, inlezen zonder dat de applicatie TcTopo beschikbaar dient te zijn. Door het toepassen van deze technologie, beschikbaar in Civil 3D, bespaart u enorme bedragen in het aankopen van licenties. Uw Return On Investment tijd wordt hierdoor behoorlijk ingekort.

TcTopo Professional, Advanced en LT
i-Theses heeft ervoor gekozen 3 versies vani Tc Topo uit te brengen. Op deze manier bestaat er een versie voor ieder zijn noden. De AutoTopo Professional, het totaalpakket, bestaat uit alle verwerkingsfuncties: Move3, digitale waterpassing en controle van het veldboek op volledigheid en volgorde van de meetcodes. Hierbij wordt ook de GRB Analyser geleverd. AutoTopo Advanced bestaat uit alle verwerkingsfunctie en Move 3. AutoTopo LT is ontwikkeld voor de ontwerper die aan het veldboek moet kunnen. Het op elk moment kunnen bewerken van de gemeten, vereffende gegevens in een database verkort uw doorlooptijd voor het ontwerp doordat wijzigingen op deze manier sneller door te voeren zijn. Om dit te realiseren heeft u niet alle ‘opties’ van AutoTopo nodig. Dit is de reden waarom i-Theses AutoTopo LT ontwikkeld heeft. Het grote verschil met AutoTopo is dat in AutoTopo LT de Move3 kernel niet is voorzien. 

Onze visie…
Bij de ontwikkeling van AutoTopo heeft i-Theses zich tot doel gesteld om een optimale integratie te bekomen van metingen en ontwerp bij infrastructuur projecten. Een zoveelste meetcodering opleggen heeft dan ook geen enkele zin. U kan met AutoTopo uw huidige meetcodering perfect blijven hanteren. Hiertoe werden een aantal gangbare meetcoderingen standaard voorzien. Ook uw gebruikelijke meetmethodiek is perfect te implementeren in AutoTopo met Civil 3D. Er is geen enkele reden om vandaag het werk op terrein te wijzigen. AutoTopo is perfect personaliseerbaar en in te richten naar uw huidige werkmethodiek. AutoTopo levert u een enorme tijdswinst op door het overbodig maken van conversies en het feit dat u op elk ogenblik, zelfs in ontwerpfase, via de database toegang heeft tot alle gegevens en hierop wijzigingen kan uitvoeren. Door het bewaren van alle gegevens in de database kan u een project perfect opdelen in meerdere fases en onderdelen. Met bekende CAD functionaliteit zoals XRef tools kan u het volledig ontwerp op elk moment samenstellen. Dit is tegelijk een enorm voordeel bij het werken met Autodesk Civil 3D…

Lees meer...

GRB Analyser

GRB Analyser

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB. Het GRB is kosteloos voor iedereen beschikbaar.

De oplossing bij het aanmaken van GRB skeletbestanden voor het AGIV is de GRB Analyser van i-Theses. De GRB-Analyser is goedgekeurd door het AGIV als gecertificeerde controlesoftware. Voorafgaand aan deze goedkeuring onderwierp het AGIV de i-Theses GRB Analyser aan 2 testfases:

  • Fase 1: Dit betreft alle minimale vereisten opgelegd door het AGIV: de laag waarop een object dient te komen, het niet gebruiken van pseudo-nodes, overshoot & undershoots, kruisende lijnen, enz.

  • Fase 2: deze fase betreft alle extra vereisten opgelegd of aangeraden door het AGIV. Voorbeelden hiervan zijn de naamgeving bij de export van headerloze DXF, bij samenvallende begin- en eindpunten van polylines is er enkel sprake van een pseudo-node wanneer de polylines exact dezelfde eigenschappen hebben, op bepaalde lagen zijn wel kruisende lijnen toegelaten (dit kan ingesteld worden binnen de GRB Analyser), huisnummers moeten op een afstand (7m) van de gevellijn staan, enz.

Bekijk hier het validatierapport van het AGIV

Functies GRB Analyser:
Onze GRB-Analyser zal u tekening onderwerpen aan een digitale controle. M.a.w. uw bestand zal gecontroleerd worden op lettertypes, posities, under en overshoots, lijntype,lagen, … De fouten worden weergegeven op 3 manieren. Een intern lijstje, een externe Excel rapport en het grootste voordeel: er wordt direct op de fout ingezoomd, met een duidelijk beschrijving van de fout erbij. De AutoCAD Map 3D functie en de duidelijke omschrijving van de fout maken het kinderspel om het bestand volledig te corrigeren.

 

De GRB-Analyser bestaat niet alleen uit de controle functies maar ook uit een import en export tool. De bestanden worden via onze GRB-Analyser geëxporteerd naar een headerloze DXF, het gewenste formaat voor het AGIV. De Analyser kan ook headerloze DXF importeren. Bij het importeren van een DXF wordt direct gecontroleerd of het wel een goede DXF is.

 Meer info over het GRB decreet? www.agiv.be

Lees meer...

TerraBase

TerraBase: Environmental Management Software

TerraBase: Environmental Management Software

TerraBase bestaat uit drie modulaire oplossingen, iTa -, iTp- en iTcTerraBase, die elk afzonderlijk of als een geïntegreerd totaal kunnen worden ingezet; via het veldwerk (iTp), naar de administratieve verwerking (iTa), tot het maken van kaarten/contouren (iTc), analyses en verslagen.

1) iTaTerraBase: De administratieve module
iTaTerraBase, de administratieve module, zorgt ervoor dat alle data uniform wordt ingelezen. Uit de beschikbare data kunnen dan tabellen gegenereerd worden, boorprofielen afgedrukt, etc. Bovendien kan het lab met een simpele klik analyses aanvragen. Na eigen onderzoek kan het lab de data met hetzelfde gemak terug in het systeem laden voor verdere verwerking. De verwerking van de laboresultaten kan standaard gebeuren in overeenstemming met de beschikbare Belgische normen (VLAREBO, SPAQUE, BOFAS, ...) of volgens de eigen bedrijfsgebonden normen. Daarnaast levert de software ook alle Belgisch wettelijk bepaalde import- en exportformaten (DOV, OVAM, ...) om rapporten af te werken.

Aan de hand van een gebruiksvriendelijke database structuur verwerkt u heel snel het dossier: het registreren van onderzoekdata, perceelsinfo, locatie van de staalname, boring, watermonsters en peilbuisgegevens tot het uitvoeren van labo analyses. Uit deze beschikbare data kunnen de nodige tabellen eenvoudig worden gegenereerd, de boorprofielen afgedrukt, enz…

Screenshot Terrabase

Verwerken van de laboresultaten kan standaard gebeuren in overeenstemming met de beschikbare Belgische normen.(Vlarebo, Spaque, Bofas, …). Ook analyses volgens eigen opgestelde en inspire normen vormen geen enkel probleem. Om een dossier volledig af te werken, levert iTaTerraBase  alle Belgisch wettelijk bepaalde import- en exportformaten (DOV, OVAM, SPAQUE, …) en uiteraard is ook de mogelijkheid voorzien om tabellen te creëren voor rapport op papier.

screenshot Terrabase2) iTpTerraBase: De portable module
De iTp-module kan worden opgeladen op handheldtoestellen om het veldwerk vlotter en foutloos te laten verlopen. iTpTerraBase en de administratieve iTaTerraBase zijn bovendien complementair. De terreingegevens van het veldwerk kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks worden doorgestuurd naar de iTaTerraBase module voor administratieve verwerking. In de iTpTerraBase module kan diverse data vanop het terrein worden ingegeven op een handheldtoestel. Die data verschijnt dan automatisch in iTaTerraBase, wat de kans op overnamefouten fors vermindert. Het omgekeerde is echter ook mogelijk: via iTaTerraBase kan data in iTpTerraBase worden opgeladen, zodat de veldploeg kan beschikken over alle contactgegevens, de ligging van vorige boringen en andere reeds verzamelde data.

iTpTerraBase is de meest geschikte tool voor uw veldploeg om onmiddellijk toegang te krijgen tot de digitale info.

screenshot Terrabase

iTpTerraBase en iTaTerraBase communiceren naadloos met elkaar. U kan een dossier voorbereiden in iTaTerraBase en dit in iTpTerraBase opladen, zodat de veldploeg kan beschikken over alle contactgegevens, de ligging van vorige boringen, het overzicht van het vorige waterniveau, enz …

In de iTpTerraBase module kan men ook meteen en zeer gemakkelijk alle info in verband met staalname, boorlagen, monsters, flessen en peilbuis ingeven. Deze data verschijnt dan automatisch in iTaTerraBase waardoor de kans op fouten, wat frequent voorkomt bij het manueel overnemen, uitgesloten wordt.3) iTcTerraBase: De CAD module
De iTcTerraBase module laat tekenaars toe om kaarten en contouren te tekenen zonder de data eerst te hoeven overnemen. Bovendien bevat het systeem, naast AutoCAD® Map 3D en AutoCAD® Civil 3D®,  een pakket functies die direct de boringen op de juiste plaats intekent op basis van de coördinaten of de contouren van vervuiling berekent. Ook kan men via iTcTerraBase automatisch een doorsnede genereren van het onderzochte terrein. Het EMS-systeem verhoogt dus de efficiëntie, de onderlinge samenwerking en de accuraatheid waarmee op grafisch niveau te werk kan worden gegaan.

Eens de info over grondlagen, locatie boringen, verspreiding vervuiling, enz … beschikbaar is, wil men deze ook kunnen visualiseren. Zo heeft i-Theses bovenop AutoCAD® Map 3D en AutoCAD® Civil 3D® een pakket functies ontwikkeld die direct de boringen op de juiste plaats intekent op basis van de coördinaten en contouren van vervuiling berekenent, … Deze manier van werken laat u toe om snel een ruimtelijke analyse uit te voeren. Eveneens kan u automatisch een doorsnede genereren over het onderzochte terrein.

Voor het maken van de gewenste shapes, LandXML, … maakt u gebruik van de standaard voorziene exportfuncties.

Optioneel naast het tekenwerk kan alle info ook gekoppeld worden aan een GIS applicatie. i-Theses levert hiervoor Autodesk MapGuide Enterprise aan. Deze toepassing biedt de mogelijkheid om gewenste data, al dan niet bewerkt met AutoCAD MAP 3D via een webbrowser te raadplegen door projectleiders of andere belanghebbenden. Snel, gemakkelijk en kostenbesparend voor het bouwen van een visueel archief van uitgevoerde dossiers, boringen, staalnames, enz …

 

screenshot Terrabase

De Terrabase APP

Werk snel en dynamisch, met draadloze connecties, om uw velddata te beheren en te synchroniseren met iTaTerraBase.

De app is heel gebruiksvriendelijk opgebouwd. Voor mensen die al jarenlang vertrouwd zijn met de logica van iTpTerrabase, zal dit geen enkel probleem vormen.

• voor tablets en smartphones
• platformen: Apple iOS en Android

terrabase app

Meer info kan u vinden op onze wiki pagina en natuurlijk staan de application engineers van i-Theses klaar om u bij te staan waar nodig, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interesse?

Klik hier om deze app even uit te proberen.Download hier de Terrabase productbrochure
Lees het artikel: Antea Group investeert in TerraBase

Bekijk onze opleidingskalender
Bekijk de verschillende licentieformules

Lees meer...

Engineering, Natural Resources & Infrastructure

Stroomlijn de planning en het ontwerp met onze 3D oplossingen voor infrastructuurFinanciering en publieke steun van civiele projecten is cruciaal voor succes. Autodesk Building Information Modeling-oplossingen (BIM) helpen informatie om te zetten in inzichten om ontwerpen te optimaliseren en goedkeuringen te versnellen, wat resulteert in een efficiëntere en flexibelere infrastructuur.Producten

   
     

Bekijk onze opleidingskalender
Bekijk de verschillende licentieformules

Engineering, Natural Resources & Infrastructure
Lees meer...

Meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of contacteer ons op +32 (0)9/33 88 252

Follow us on Twitter