Antea Group investeert in TerraBase

De Antea Group draagt bij aan betere bodemgesteldheid
Investeringen in Environmental Management Software bewijzen nut

Twee weken geleden nog bleek uit cijfers van het Europese Milieuagentschap van de Europese Commissie (EEA) en Yale University dat België bij de meeste vervuilde landen in Europa behoort. De Belgische gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide (NOx) per km2 ligt bijna drie keer hoger dan in Europa en ook heeft ons land het op twee na grootste percentage oppervlaktewateren die risico lopen om de doelstellingen in de Europese Kaderrichtlijn Water, onder andere inzake waterkwaliteit en overstromingspreventie, niet te realiseren. Met zijn activiteiten biedt Antea Group, een multidisciplinair adviesbureau, oplossingen voor diverse uitdagingen rond ruimte, milieu en water. Door zijn investering in Environmental Management Software is de groep nu helemaal klaar om die uitdagingen het hoofd te bieden. Sinds de implementatie van TerraBase kan Antea Group alvast nauwkeuriger werken, gemakkelijker klanten bij hun dossier betrekken en informeren en dit voor zowel rapportering als visuele voorstelling, en bovendien tijd en kosten sparen.

Automatisatie
Kristel Lauryssen, Senior Adviseur Bodem bij Antea Group, vertelt: “In juni 2010 is Antea Group begonnen met zijn automatisatieproces rond bodemonderzoek te optimaliseren. We ontdekten na grondig onderzoek dat ondanks onze eigen goede toepassingen, we te fragmentair werkten, soms dubbel werk verrichtten en zo nooit een optimale data-uitwisseling konden bewerkstelligen.” Om dat probleem aan te pakken werd beslist om te investeren in een Environmental Management System (EMS). Dat systeem laat organisaties toe om hun milieuprogramma’s op een systematische, overzichtelijke manier te beheren.

De Belgische markt
“Het internationale aanbod in EMS-systemen is niet zo uitgebreid”, weet Mieke Müller, Service Delivery Manager te vertellen. “Heel vaak schieten internationale leveranciers van deze software te kort, omdat ze niet specifiek genoeg gericht zijn op een bepaalde markt of een bepaald werkveld”. In België zijn er maar twee spelers die aan de eisen van Antea Group konden beantwoorden: IT Works met TerraIndex en i-Theses met TerraBase. “Uit deze twee Belgische ondernemingen kozen we uiteindelijk voor i-Theses”, meldt Müller. “Die keuze kwam er aan de hand van de prestaties van het product en de omkadering. Zo mochten we het volledige product eerst uitvoerig testen, waarbij bugs meteen werden verholpen. i-Theses luisterde ook naar onze specifieke wensen en gebruikte die om het totaalpakket te verruimen en te verbeteren.”

TerraBase is een databeheersingstool die werkt op een SQL-database. Hierdoor is de instapdrempel laag. Gebruikers van TerraBase bezitten deze databank zelf en werken met een onderhoudscontract van een jaar, wat diverse voordelen met zich meebrengt. Antea Group kan nu bijvoorbeeld dankzij het EMS alle data onderling linken en koppelen aan het eigen het ERP-systeem. De software is aangepast aan de vereisten van het bedrijf door het open karakter van de database. Alle data wordt ook in de sjablonen van het bedrijf gezet indien gewenst. Als Belgische onderneming weet i-Theses wat er leeft in het land en wat de specifieke behoeften zijn, wat zich vertaald in extra automatiseringsvoordelen bij Antea Group. Annemie Boden, Senior Adviseur,  verklaart: “TerraBase is een Belgisch product wat betekent dat het een drietalige interface heeft. Op die manier kunnen we niet alleen over de interne taalgrenzen heen werken, maar ook gemakkelijk data presenteren aan internationale klanten.” Met een simpele klik wordt data ook in het juiste format gezet voor digitale aanlevering aan de overheden. In België hanteert iedere gewestregering namelijk een ander soort rapport. “i-Theses speelt mooi, en kostenloos, in op ontwikkelingen van overheidswege wat ons werk ten goede komt”, merkt Boden op. “In januari 2012 zal bijvoorbeeld het Mistral 2 webloket worden geopend, wat gevolgen heeft voor de rapportering. De TerraBase EMS-software wordt echter al aangepast voor deze wijzigingen.”

Implementatie
Mieke Müller herinnert zich de vlotte communicatie tussen Antea Group en i-Theses bij de implementatie van het EMS-systeem. “Specialisten kwamen eerst de specifieke behoeften van het bedrijf en haar infrastructuur analyseren en gingen dan pas te werk met de integratie van het eigenlijke systeem. Doordat men de eigen ruimtelijke data kan blijven gebruiken en dat alles door EMS gestroomlijnder verloopt bij Antea Group, zijn er eigenlijk enkel voordelen.” Diverse diensten bij Antea Group kunnen vandaag efficiënter intern werken, maar ook vlotter samenwerken dankzij de modulaire TerraBase software. Müller vervolgt: “Het TerraBase EMS-systeem bestaat uit een totaaloplossing voor bodem-, lucht- en wateronderzoeken. TerraBase omvat drie modules iTp -, iTa- en iTcTerraBase, die elk afzonderlijk of als een geïntegreerd totaal kunnen worden ingezet.”

De iTp-module kan worden opgeladen op handheldtoestelen om het veldwerk vlotter en foutloos te laten verlopen. iTpTerraBase en de administratieve iTaTerraBase zijn bovendien complementair. De terreingegevens van het veldwerk kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks worden doorgestuurd naar de iTaTerraBase module voor administratieve verwerking. In de iTpTerraBase module kan diverse data vanop het terrein worden ingegeven op een handheldtoestel. Die data verschijnt dan automatisch in iTaTerraBase, wat de kans op overnamefouten fors vermindert. Het omgekeerde is echter ook mogelijk: via iTaTerraBase kan data in iTpTerraBase worden opgeladen, zodat de veldploeg kan beschikken over alle contactgegevens, de ligging van vorige boringen en andere reeds verzamelde data.

iTaTerraBase, de administratieve module, zorgt ervoor dat alle data uniform wordt ingelezen. Uit de beschikbare data kunnen dan tabellen gegenereerd worden, boorprofielen afgedrukt, etc. Bovendien kan het lab met een simpele klik analyses aanvragen. Na eigen onderzoek kan het lab de data met hetzelfde gemak terug in het systeem laden voor verdere verwerking. De verwerking van de laboresultaten kan standaard gebeuren in overeenstemming met de beschikbare Belgische normen (VLAREBO, SPAQUE? BOFAS, ...) of volgens de eigen bedrijfsgebonden normen. Daarnaast levert de software ook alle Belgisch wettelijk bepaalde import- en exportformaten (DOV, OVAM, SPAQUE, ...) om rapporten af te werken.

De iTcTerraBase module laat tekenaars toe om kaarten en contouren te tekenen zonder de data eerst te hoeven overnemen. Bovendien bevat het systeem, naast AutoCAD® Map 3D en AutoCAD® Civil 3D®,  een pakket functies die direct de boringen op de juiste plaats intekent op basis van de coördinaten of de contouren van vervuiling berekent. Ook kan men via iTcTerraBase automatisch een doorsnede genereren van het onderzochte terrein. Het EMS-systeem verhoogt dus de efficiëntie, de onderlinge samenwerking en de accuraatheid waarmee op grafisch niveau te werk kan worden gegaan.

“Op dit moment hebben we alleen nog maar de iTpTerraBase module geïntegreerd in onze activiteiten, maar we merken hierdoor alvast al een toename in efficiëntie”, zegt Kristel Lauryssen. Antea Group plant ook verder te gaan op het pad dat het met Environmental Management Software is ingeslagen.

Besluit
In 2011 kocht Antea Group BU Bodem in het kader van haar automatisatieproces een licentie op TerraBase, de Environmental Management Software van i-Theses. Daardoor kreeg de onderneming een centrale database met verschillende import- en exportmogelijkheden. Een EMS-systeem heeft tal van voordelen in gebruik, maar de voornaamste kunnen we zien als: minder datacorruptie door automatisatie, beheerstere processen en efficiënter werk. “Dankzij het systeem kan de onderneming meer tijd vrijmaken voor advies”, zegt Annemie Boden nog.
 
Antea Group zal in de toekomst blijven investeren in Environmental Management Software. De verdere implementatie van het TerraBase programma, dat zijn beloftes waarmaakte, is daarbij een eerste stadium. Dat zal hen toelaten om sneller en nog meer op maat van de individuele klant te werken vanuit een centraal toegankelijke database zonder daarbij extra buitensporige kosten te moeten maken.

 

 

Meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of contacteer ons op +32 (0)9/33 88 252

Follow us on Twitter